Goede Gezondheid

Goede Gezondheid Nijmegen biedt begeleiding, dagbesteding, en werk- en leertrajecten naar persoonlijke wens en behoefte in de thuissituatie

Wij zijn geen grote organisatie, maar wel één met voldoende schaal. Ons bestaansrecht is niet in het “Stand houden van zorg en ondersteuning” aan de individu, maar juist het vergroten en/of het behouden van de eigen vaardigheden van de mens. Wij zijn dynamische en stellen de deelnemer centraal. Vanuit deze behoefte, kan GG Nijmegen een integraal pakket van diensten aanbieden.